Ajatukseni

Olen tehnyt ikäni töitä luonnossa, luonnon kanssa ja pyrkinyt aina kunnioittamaan sitä.

Puhdas luonto

Luonto tuottaa ihmiselle hyvää. Se on ydinasia. Olen tehnyt ikäni töitä luonnossa, luonnon kanssa ja pyrkinyt aina kunnioittamaan sitä. Muuten en voisi kuvitellakaan toimivani, sillä olen saanut siitä elantoni koko ikäni – kuten sukupolvet ennen minua ja toivottavasti jälkeenikin. Maataloudessa pätee klassinen sanonta, että talo jätetään jatkajalle aina paremmassa kunnossa kuin millaisena sen itse on saanut. Luonnon kanssa pitäisi toimia samoin.

Ilmastonmuutos on ihmiskunnan suurin kysymys nyt ja tulevaisuudessa. Emme voi ummistaa silmiämme ja korviamme alan huippututkijoiden raporteilta, jotka kertovat omaa karua kieltään. Olisi mielestäni täysin vastuutonta lähteä päättämään Suomen tärkeimmistä kysymyksistä antamatta huomiota ilmastonmuutokselle.

Puhdas ruoka

Maatalouden ja elintarviketuotannon turvaaminen on tärkeää maaseudun, mutta myös koko kansallisen turvallisuuden kannalta. Elintarvikeomavaraisuus, ja toivottavasti jatkossa kehittyvä energiaomavaraisuus, ovat turvallisuutemme arvokkaita takeita. Kun emme ole riippuvaisia muiden myymästä ruoasta ja energiasta, emme myöskään ole alttiita ailahteluille niiden saatavuudessa.

Kotimaista ruokaa suosimalla voidaan myös varmistua elintarvikkeiden puhtaudesta. Ulkomaisessa elintarviketuotannossa käytetään huomattavan paljon antibiootteja, jotka muodostavat suuren terveysuhan tulevaisuudessa, sillä niiden johdosta voi kehittyä antibiooteille vastustuskykyisiä bakteerikantoja.

Puhdas energia

Ratkaisu ympäristökysymyksiin löytyy uusiutuvista energiamuodoista sekä biotaloudesta. Teknologia on vuosien saatossa kehittynyt pisteeseen, jossa näihin ratkaisuihin on nyt mahdollista siirtyä. Meidän metsissämme ja pelloissamme on ihan uskomattoman suuri, lähes valjastamaton energiapotentiaali. On siis mielestäni aivan järjetön ajatus tuhota luontoa, jos me pystymme saamaan tarvitsemamme energian sitä vaalimalla.

Päivittäiset jätteet kierrättämällä ne voidaan valjastaa energiantuotantoon, josta saadaan lämpöä ja sähköä. Tehostamalla jätteiden lajittelua säästetään ympäristöä ja saadaan materiaalit hyötykäyttöön. Jätteistä ympäristöystävällistä energiaa… ajatus on niin naurettavan nerokas, että tähän on satsattava kaikki mahdollisuudet.

Uusiutuvien energialähteiden tutkimukseen, kehitykseen ja koulutukseen pitää panostaa tulevaisuudessa tehokkaasti. Samalla kivihiilen verotusta tulee nostaa asteittain, jotta vuonna 2029 sen käyttö voidaan kieltää energialähteenä kokonaan.

Ja mitkä mahdollisuudet bioenergiassa on uusille työpaikoille ja yrittämiselle maaseudulla: uutta energiaa, enemmän töitä, lisää hyvinvointia!

Liikenne

Liikenteen päästöjen vähennys tulee lähteä uusiutuvien polttoaineiden kannattavuudesta ja sitä kautta houkuttelevuudesta. Biokaasu on tulevaisuudessa tärkein polttoaineemme ja sen asemaa tulee pyrkiä nostamaan. Sähköautojen yleistyminen on positiivista hiilidioksidipäästöjen näkökulmasta, mutta autoissa käytettävät akut ovat valitettavasti kaukana ympäristöystävällisyydestä.

En malta olla korostamatta tässäkin, että biokaasun tuotanto voi olla tulevaisuudessa maaseudun työllisyyden avainasia. Metsistä ja pelloista saatava energia voi tuoda maaseudulle aivan uuden, täysin mullistavan elinkeinon. Maaseudun tieverkkokin on hyvä pitää kunnossa, sillä elinkeinon harjoittaminen ja tavaraliikenteen virrat tarvitsevat myös maaseudun reittejä.

Maaseutu

Viime vuosina alkanut räjähdysmäinen kaupungistumisen kasvu on ollut mittava haaste sekä kaupungin että maaseudun palveluille. Maaseudulta palvelut katoavat, ja siellä asuvien ihmisten elämä vaikeutuu pitkien välimatkojen vuoksi. Kaupungit eivät taas pysy ihmisvirtojen mukana palveluiden ja liikenteen järjestelyissä, joten seurauksena on paljon huonosti organisoituja hätäratkaisuja.

Eläväinen ja houkutteleva maaseutu on kaikkien etu. Tämä edellyttää, että maaseudulle saa jatkossakin rakentaa, ja se tarjoaa ihmisille laadukkaan asumisen mahdollisuudet sekä mahtavan ympäristön perustaa yrityksia ja kehittää niiden liiketoimintaa. Tämän vuoksi myös liikenneyhteydet ja tietoliikenneyhteydet pitää olla kunnossa.

Yrittäjyys

Haluan toimia yrittäjyyden puolestapuhujana siitä luonnollisesta syystä, että olen itse maatalousyrittäjä. Mutta on myös mielestäni koko hyvinvointimme edellytys, että yrittäjyyttä tuetaan, ja sitä kautta työllisyyttä hoidetaan kaikkialla Suomessa.

Ennen kaikkea ensimmäisen työntekijän palkkaaminen tulisi olla helpompaa sekä yrittäjälle joustavampaa ja riskittömämpää. Pidän näitä asioita erityisen tärkeänä palvelujen turvaamisen kannalta.

Kulttuuri

Taiteen ja kulttuurin tukeminen on minulle sydämen asia. Taustani harrastajateattereissa, sekä myöhemmät tehtäväni lasten ja nuorten kulttuurin hallinnossa, ovat vakuuttaneet minut, että yhteisöllisyys ja virikkeellinen harrastustoiminta tekee ihmiselle hyvää iästä riippumatta.

Mielekkään harrastuksen parista löytyvät monet elinikäiset ystävyyssuhteet, ja lisäksi itseilmaisua kehittävästä harrastuksesta voi olla arvaamatonta käytännön hyötyä myöhemmässäkin elämässä. Omien rajojen rikkominen kasvattaa itsetuntoa ja kehittää työelämässä yhä hyödyllisempää esiintymistaitoa.

Yhteisvastuu

Useinhan sitä miettii, kuinka asiat olisivat paremmin, jos pitäisimme parempaa huolta toisistamme – myös tuntemattomista. Näinhän maailma ei aina toimi, joten tarvitsemme vahvan julkisen sektorin palveluineen käytettäväksemme. Meidän pitää voida luottaa, että tarvitessamme meillä on apua antava yhteiskunnan turvaverkko. Erityinen vastuu meillä on lapsista ja vanhuksistamme.

Lapset

Kasvatusvastuun tulee pääasiassa olla kotona, ja koulun tehtävänä on asioiden opettaminen. Valitettavasti viime aikoina käytöshäiriöt ja ongelmat koulussa ovat lisääntyneet, ja opettajan työstä iso osa menee näiden asioiden ratkomiseen.

Ratkaisu ongelmaan on tuen tarjoaminen perheille jo varhaisessa vaiheessa ennen koulumaailmaan siirtymistä. Laadukas varhaiskasvatus, neuvolapalvelut ja vanhemmuutta tukevat perhetyöntekijät luovat lapselle perustan, josta on hyvä jatkaa kouluihin ja lopulta työelämään. Mitä aiemmin pystymme tukemaan lapsiperheitä, sitä enemmän se heijastuu myönteisinä asioina myöhemmässä elämässä.

Ikääntyminen

Ikääntyminen tapahtuu jokaisen kohdalla vääjäämättä, ja kaikki me varmasti haluamme viettää elämämme myöhemmät ajat omassa kodissamme tutuissa ympyröissä.

Hyvin tuettu omaishoito antaa tähän mahdollisuuden, ja sen tukeminen on huipputärkeää sekä taloudellisesti että ennen kaikkea inhimillisesti. Tulevaisuus tuo myös varmasti mukanaan toimivia ratkaisuja omaishoitoon digitaalisten ja liikkuvien terveyspalvelujen muodossa.

Kodin ulkopuoliseen hoivaan siirryttäessä hoidon laadun korkea taso pitää luonnollisesti taata – muttei kuitenkaan hoitajan jaksamisen kustannuksella.

Haluatko olla yhteydessä?

Lähetä viesti helposti alla olevalla lomakkeella.