PUHDAS LUONTO

Puhdas luonto on kaikkien etu

Harri Penttilä, maanviljelijä ja poliittinen vaikuttaja

9.3.2019

Haluan puhua luonnon puolesta – se oli selvää alusta asti ja myös helppo valinta vaaliteemaksi. Metsänhoito, maanviljelys, uusiutuvat energiamuodot, vesistöt ja ilmasto ovat tiiviisti yhteydessä toisiinsa. Näin myös teemani puhdas luonto, puhdas ruoka ja puhdas energia linkittyvät sulavasti. Niiden muodostama kokonaisuus vastaa ilmastokysymykseen, kotimaiseen maatalouteen ja elintarviketuotantoon, maaseudun elinvoimaan, sekä tulevaisuuden uusiutuvaan energiantuotantoon.

Suhteeni luontoon on kaksijakoinen. Se on minulle asuinympäristö ja vapaa-ajan ympäristö, rauhoittava ja voimaannuttava. Se on minulle myös työympäristö – joskus osa stressaavaakin arkea. Toisin kuin meistä maanviljelijöistä ehkä ajatellaan, työ-minäni pohtii paljon enemmän luontokysymyksiä, kuin vapaa-ajan minäni. Vain hyvin hoidettu metsä kasvaa, vain hyvin hoidettu pelto tuottaa satoa ja vain hyvin hoidettu lehmä lypsää maitoa. Siksi kaikki ajatteluni ja tekoni tähtäävät luonnon hyvään ja kestävään hoitoon.

Uusiutuvien luonnonvarojen käyttöä tulee lisätä

Olen huomannut, että suurin perustavaa laatua oleva näkemysero minun ja esimerkiksi Vihreiden välillä on yksinkertaisuudessaan, että heidän mielestä luontoa tulisi käyttää vähemmän hyödyksi ja minun mielestäni enemmän. Esimerkiksi 5.3. julkaistussa artikkelissa Maaseudun tulevaisuus-lehdessä Vihreät esittävät hakkuiden vähentämistä. Mielestäni meidän tulisi toimia päinvastoin. Metsien käyttö ei ole osa ongelmaa, vaan ratkaisua. Kasvava metsä on myös parempi hiilinielu.

”Metsien käyttö ei ole osa ongelmaa, vaan ratkaisua. Kasvava metsä on myös parempi hiilinielu.”

Tämä biotalouden kokonaisuus pitää tietenkin toteuttaa luonnolle kestävällä tavalla. Metsissä ja pelloissa on suuri energiapotentiaali ja se pitää valjastaa käyttöömme. Yhtälö, jossa haluamme eroon fossiilisista energianlähteistä ja samalla vähentää kotimaisen puun käyttöä, ei ole mitenkään realistinen. Tämä on myös yksi suurimmista syistäni olla ehdokkaana eduskuntavaaleissa. Realistinen luontosuhde, järkivihreys ja halu pysäyttää ilmastonmuutos keinoilla, jotka oikeasti voidaan toteuttaa. Ainoa keino siirtyä uusiutuviin energianlähteisiin, öljyn ja kivihiilen sijaan, on käyttää enemmän meidän uusiutuvia luonnonvarojamme.

Asiantuntemusta tulevaan eduskuntaan

Puhun ruoasta ja energiasta seuraavissa kirjoituksissani enemmän ja avaan niissä myös kiertotalous- ja biotalous-ajatteluani. On oletettavaa, että kaikki EU:sta saamamme maatalous- ja aluetuetkin tulevat jatkossa painottumaan ympäristökysymyksiin ja niin sanottuun viherryttämiseen. Siksi tarvitsemme näistä asioista ymmärtäviä edustajia meidän eduskuntaamme.

Myös hiilinielu-keskustelu EU:n tasolla kiivastuu. Tässä meidän suomalaisten tulee olla tarkkoja, ettei kontollemme kaadu kohtuutonta taakkaa. Me olemme kuitenkin tehneet jo paljon toimenpiteitä ja niitä tulee jatkaa. Vesistöjen suojeluun liittyvät teot ovat hyvin perusteltuja, ja on selvää että haluamme pitää järvemme puhtaina.

Haluatko olla yhteydessä?

Lähetä viesti helposti alla olevalla lomakkeella.